Uncategorized

Rekreacijsko turistični center Krvavec

REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER KRVAVEC d.d. – zaustavitev

trgovanja in izključitev navadnih delnic z oznako RKRO

Uprava je dne 27.3.1998 sprejela sklep, da se trgovanje z navadnimi delnicami družbe REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER KRVAVEC d.d., Bleiweisova c. 2, Kranj, z oznakama RKRO in RKRG, začasno zaustavi v četrtek, 2.4.1998.

Trgovanje z navadnimi delnicami na ime družbe (oznaka RKRG) bo ponovno možno v ponedeljek, 6.4.1998 (po ustrezni zamenjavi navadnih delnic na prinosnika v navadne imenske delnice v centralnem registru KDD v petek, 3.4.1998).

Iz trgovanja na prostem trgu se dne 3.4.1998 (po ustreznem izbrisu iz centralnega registra KDD) izključijo navadne delnice na prinosnika družbe REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER KRVAVEC d.d., Bleiweisova c. 2, Kranj, s skrajšano skupno oznako RKRO.

Družba je dne 23.3.1998 obvestila borzo o nameravani zamenjavi navadnih delnic na prinosnika (oznaka RKRO) v navadne delnice na ime (oznaka RKRG) na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 26.11.1997, vpisanega v sodni register dne 28.1.1998.

Skladno z obvestilom družbe bo KDD dne 3.4.1998 opravila ustrezno zamenjavo navadnih delnic na prinosnika družbe v navadne delnice na ime ter izbris navadnih delnic na prinosnika iz centralnega registra KDD. Število navadnih delnic na ime družbe z oznako RKRG se bo povečalo na 205.734 delnic z nominalo 2.000 tolarjev vsake delnice in v skupni nominalni vrednosti 411.468.000 tolarjev, kar predstavlja celotni osnovni kapital družbe.

Zaradi lažje izvedbe postopka zamenjave bo uprava borze skladno s 60. členom Pravil zaustavila trgovanje z navadnimi delnicami na prinosnika (RKRO) in navadnimi delnicami na ime (RKRG) v četrtek, 2.4.1998, in sprostila trgovanje z navadnimi delnicami na ime (oznaka RKRG) v ponedeljek, 6.4.1998.

Ljubljana, 27.3.1998 Ljubljanska borza d.d.

Dodaj odgovor