Prikazujem 1 Rezultate
Uncategorized

Rekreacijsko turistični center Krvavec

REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER KRVAVEC d.d. – zaustavitev trgovanja in izključitev navadnih delnic z oznako RKRO Uprava je dne 27.3.1998 sprejela sklep, da se trgovanje z navadnimi delnicami družbe REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER KRVAVEC d.d., Bleiweisova c. 2, Kranj, z oznakama RKRO in RKRG, začasno zaustavi v četrtek, 2.4.1998. Trgovanje z navadnimi delnicami na ime družbe (oznaka …